Co można diagnozować urządzeniem NLS?

Urzadzenia biorezonansowe pozwalają na wykrycie infekcji wszystkich narządw i układów w organizmie – wirusy, bakterie, grzyby, pierwotniaki, robaki pasożytujące (gronkowiec, paciorkowiec, lamblia, trichomonas, chlamydia), również ich zakażeń i nieprawidłowości funkcjonowania, itp . Umożliwia wykrycie i identyfikację schorzeń nawet jeżeli nie dają one jeszcze objawów chorobowych.
Umożliwiają wykrycie i identyfikację schorzeń nawet jeżeli nie dają one jeszcze objawów chorobowych, czyli są w fazie wczesnej, a ich patologiczne procesy widoczne są tylko na poziomie komórkowym.

Diagnostyka biorezonanowa umożliwia kompleksową analizę wszystkich układów i narządów w organizmie ludzkim:

• Układu sercowo-naczyniowego
• Przewodu pokarmowego
• Układu moczowo-płciowego
• Układu mięśniowo-szkieletowego
• Układu oddechowego (oskrzela, płuca)
• Układu wydzielania wewnętrznego
• Układu nerwowego
• Narządów słuchu i wzroku
• Możemy wykonać analizę krwi
• Jakościową ocenę poziomu hormonów przysadki, nadnerczy, tarczycy, trzustki, gonad, poziomu odporności.
• Diagnozę Alergii (kompleksowe badania do 500 alergenów)
• Diagnozę chromosomalną
• Szczegółowa analizę składu organizmu (witaminy, hormony, pierwiastki)
• Indywidualny dobór preparatów i suplementów

Dzięki odwrócenia patologicznej wibracji chorobowo zmienionych organów możliwe jest wzbudzenie w organizmie leczniczych częstotliwosci i usunięcie blokad energetycznych. Terapia procesów entropicznych podczas zabiegu meta-terapii przywraca równowagę w organizmie, likwiduje powstałe procesy chorobowe bezinwazyjnie i bez zastosowania farmakoterapii!
Wyprzedźmy powstanie choroby dzięki zastosowaniu diagnostyki na poziomie komórkowym i osiągnięć medycyny kwantowej!

W gabinecie pracujemy na urządzeniach: 

BioplasmQuantum Resonance Magnetic Analizer

Jak powstał i działa biorezonans?

Rozwój obecnie stosowanych, nowoczesnych, kwantowych metod diagnostyki organizmu zawdzięczamy lekarzowi – dr Reinholdowi Vollowi (1909 -1989), który w latach 30-50 ubiegłego wieku opracował i przetestował metodę elektropunktury. W 1966 r „za szczególne zasługi wobec cierpiącej ludności oraz opracowanie metody diagnostyki i terapii elektropunkturowej” został uhonorowany Złotym Medalem przez Papieża Pawła VI, a w 1974 r nagrodą RFN – Medalem Gufalanda.

W swojej praktyce lekarskiej dr Voll zaobserwował nieefektywność leczenia schorzeń tradycyjnymi, akademickimi metodami, których nauczył się na studiach. Po wieku latach poszukiwań opracował system pomiaru pozwalający określić i zaklasyfikować stopień zaawansowania stanu zapalnego narządu w organizmie oparty na zasadach chińskiej akupunktury.

W połączeniu ze współczesną wiedzą powstał nowy jakościowo, nieinwazyjny system oceny i wspomagania stanu zdrowia organizmu.

Biorezonansowa diagnostyka nieliniowa (NLS) została oparta na teorii kwantowej logiki entropijnej i jest mierzona nieinwazyjnie przy pomocy rezonansowego wzmocnienia sygnału danego punktu i odczytaniu wyników na drodze indukcji.

Każdy organ charakteryzuje się wypromieniowywaniem własnej, niepowtarzalnej częstotliwości. Fale nakładając się na siebie tworzą energoinformatyczny szkielet człowieka. Dzięki pozyskaniu tych informacji określamy stan czynnościowy organizmu, kontrolujemy skuteczność terapii, oceniamy stopień patologicznych zmian w narządach lub układach, oceniamy wpływ preparatów na organizm i jego narządy.

UWAGA! W myśl art. 2 pkt. 38 ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych aparaty, Bioplasm, Quantum Resonance Magnetic Analizer, Zapper nie są urządzeniami medycznymi. Analizy służą profilaktyce zdrowotnej.